ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРОГРАМИ

Д-р Ивайло Якимов изработва тренировъчните програми изцяло съобразено с индивидуалните особености. Сроковете за всяка програма се определят от нейния характер и предварителното фиксиране на конкретен период за изготвяне, е също индивидуално. Дори спортисти от един вид спорт биха получили тренировъчни програми с различна насоченост. Както и хора с насока редукция на тегло.

Медицинската специалност „Спортна медицина“, богатият професионален опит в спорта, както и практиката по време на работата във ФК Хартс – Шотландия, позволяват на д-р Ивайло Якимов да предлага достатъчно вариативен набор от индивидуални тренировъчни програми.

Също така,  д-р Ивайло Якимов разчита на постоянния контакт с хората, трениращи по неговите програми и указания.

Персонализираните програмите, изготвяни от д-р Якимов включват следните направления:

  • Двигателна активност за хора в период на редукция на тегло
  • Насоки за подобряване на отделни общофизически качества
  • Тренировъчни програми според периода и цикъла от календара на спортиста
  • Програми в етап на възстановяване след травми – бегова и силова активност, тренировка във вода
  • Тренировъчни програми по повод възстановяване от значими натоварвания
  • Тренировъчни програми за бременни или жени след раждане
  • Тренировъчни програми съгласно резултати от генетичен тест, кардио-пулмонарен максимален тест, лактатен тест или други специфични спортни тестовe